Fouriertransform investerar i El-Forest AB

Det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform investerar 20 Mkr i El-Forest AB där Volvo Technology Transfer (VTT) är en av huvudägarna. Investeringen görs genom en riktad nyemission i El-Forest AB och gör det möjligt för bolaget att starta serieproduktion av världens första skogsmaskin framdriven med hjälp av energieffektiv seriehybridteknologi.
elforest_142x88.jpg

VTT investerade i El-Forest AB 2007 och sedan dess har prototyper på skogsmaskiner tagits fram som kontinuerligt testats och förbättrats. En skotare är en skogsmaskin som används för transporter av rundvirke från avverkningsplatsen. Skotaren El-Forest är en elektrisk seriehybrid och har patenterad spårföljningsteknik för att minimera skador på ytjorden, vilket är viktigt för återväxten på avverkningsplatsen. Hybriddriften medför i sin tur att bränsleförbrukningen minskar med cirka 35 % och även koldioxidutsläppen blir betydligt lägre, jämfört med konventionell teknik. Maskinen som EL-Forest tagit fram väger dessutom mindre jämfört med en konventionell skogsmaskin.

”De stora skogsindustriföretagen är världsledande på att kostnadseffektivt bruka och förädla skogen, säger Per Wassén ordförande i El-Forest och investeringsansvarig på VTT. ”Produktivitet och återväxt är högprioriterade områden. Skotaren El-Forest kommer med sin låga bränsleförbrukning att leda till ordentligt förbättrad lönsamhet för våra kunder. Samtidigt bidrar den till att skadorna på ytjorden minskar vilket förbättrar återväxten efter avverkning.”

I samband med nyemissionen konverterar VTT ett lån på 5 Mkr till aktier. Efter emissionen blir Fouriertransform den störste enskilde ägaren, följt av VTT och El-Forest två grundare.

”I och med Fouriertransforms investering kan vi nu starta en serieproduktion av skotare baserat på vår patenterade teknologi. Dessutom har vi fått tillgång till ett starkt nätverk inom fordonsindustrin, vilket är viktigt när vi nu ska börja tillverka och marknadsföra vår produkt,”säger Gunnar Bäck, vd för El-Forest AB.

Volvo Technology Transfer AB (VTT) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo. VTT utvecklar och stöder nya affärer som är av relevans för Volvokoncernen. En del av arbetet är att investera i företag och projekt som är av strategiskt, tekniskt och kommersiellt intresse.

2010-06-30

För ytterligare information, vänligen kontakta Per Wassén, investeringsansvarig Volvo Technology Transfer: 031-66 91 68 alt. 0708-96 00 55