Professor Magnus Skoglundh får Volvostipendium

Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning utdelar idag, den 3 mars, sitt stipendium för 2009 till professor Magnus Skoglundh vid Chalmers tekniska högskola. Stipendiet, som är på 250 000 kronor, får Magnus Skoglundh för sin framgångsrika forskning inom området emissionskatalys.
Magnus Skoglundh är professor i katalys och en nyckelperson i Chalmers mycket framgångsrika forskning inom emissionskatalys. Han är föreståndare för Kompetenscentrum Katalys (KCK), ett av Europas främsta centra för forskning kring avgasrening. KCK inriktar sig mot grundläggande forskning som syftar till att bygga upp kunskap och förståelse för viktiga fenomen, vilket starkt har bidragit till att svenska personbilar och tunga fordon ligger mycket långt framme när det gäller emissionskontroll.

Magnus Skoglundh har även spelat en stor roll för att förse svensk industri med välutbildade ingenjörer och forskare inom katalysområdet och har handlett över 30 doktorander och ett 40-tal civilingenjörers examensarbeten. En betydande andel av dessa är nu verksamma inom fordonsindustrin.

Nominering till mottagare av Frisingerstipendiet görs av Chalmers tekniska högskola enligt en överenskommelse mellan Chalmers och Volvos Forsknings- och Utbildningsstiftelser (VREF). Beslut om stipendiet fattas av VREF:s styrelse.

Priset delades ut av Håkan Frisingers stiftelse vid en prisceremoni som ägde rum hos AB Volvo den 3 mars 2010. Håkan Frisinger var vd för Volvo 1983–1987 och styrelseordförande 1997-1999.

2010-03-03

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta professor Bengt Kasemo, ordförande i stiftelsens vetenskapliga råd, tel 031-772 33 70

Bild att ladda ner finns i Volvokoncernens bildgalleri

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 13 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 13 KB