Volvo Trucks får order på 600 lastbilar från Penske Truck Leasing

Volvo Trucks i Nordamerika har fått en order på 600 lastbilar av modellen Volvo VN670 från det amerikanska transport- och uthyrningsbolaget Penske. Lastbilarna med sina Volvomotorer kombinerar mycket låga utsläpp med minskad bränsleförbrukning.
volvo_trucks_142x88.jpg

Lastbilarna är utrustade med Volvokoncernens 13-litersmotorer som är godkända enligt de amerikanska utsläppskraven EPA2010. Motorerna använder sig av SCR-teknik, selective catalytic reduction, som förutom minskade utsläpp också ger fem procents förbättring av bränsleekonomin.

De första 100 lastbilarna som ingår i ordern har redan tillverkats och håller i dagsläget på att placeras ut bland Penskes flotta av hyrlastbilar. De 500 lastbilar som återstår kommer att tillverkas och levereras under de kommande månaderna.

“Vi är mycket stolta över att Penske valt Volvos lastbilar och motorer, som klarar av kraven enligt EPA2010. Lastbilarna uppfyller också upp de krav som Penske ställer vad gäller prestanda och bränsleekonomi”, säger Scott Kress, ansvarig för försäljning vid Volvo Trucks i Nordamerika. ”Volvos motorer med SCR-teknik tillhör de mest testade produkterna i företagets historia”.

Volvokoncernens teknologi för att möta kraven enligt EPA2010 kräver ingen aktiv regenerering av partikelfiltret, vilket bidrar till ytterligare bränslebesparingar samtidigt som det förenklar själva hanteringen av lastbilen. Samtliga Volvos dieselmotorer på den nordamerikanska marknaden uppfyller EPA2010 utan användande av s.k utsläppskrediter.

“Volvos lastbilar och motorer är helt i linje med vår målsättning att minimera inverkan på miljön och samtidigt stärka vår verksamhet”, säger Marc Althen, ansvarig för administration och inköp inom Penske Truck Leasing. 

2010-05-04

För ytterligare information, kontakta Jenny Björsne, Corporate Communications, tel 031-664523, e-mail jenny.bjorsne@volvo.com

Bilder finns  tillgängliga i Volvo Lastvagnars bildbank.