Fredrik Persson får Assar Gabrielssons pris för avhandling om genetiska förändringar i tumörer

Medicine doktor Fredrik Persson har idag, den 11 maj, tilldelats Assar Gabrielssons pris för sin avhandling vid Göteborgs universitet som behandlar genetiska förändringar i tumörer. Priset är på 50 000 kronor med möjlighet att under hösten 2010 erhålla ett forskningsanslag på 100 000 kronor.
fredrik_persson_142x88.jpg

Fredrik Persson är verksam vid avdelningen för onkologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han får priset för sin avhandling “Studies of Fusion Oncogenes and Genomic imbalances in Human Tumors”.

I sin avhandling har Fredrik Persson studerat genetiska förändringar i tumörer. Speciellt har han studerat förändringar som är kopplade till onkogener och tumörsuppressorgener, där påverkan på dessa gener i en cell kan leda till att cellen börjar växa och dela sig på ett obegränsat sätt som skiljer sig från en normal cell.

Avhandlingen är inriktad på olika typer av spottkörteltumörer och elakartade fettvävstumör. Studierna har utförts på tumörvävnad från patienter och på tumörcellinjer i odling. Cellernas hela genetiska material har undersökts med mycket moderna molekylärbiologiska och cellbiologiska metoder, som visade sig lämpliga för denna typ av forskning. Fredrik Persson har identifierat sammanfogade gener (fusionsgener) som tidigare inte varit kända i dessa tumörformer, liksom hur dessa kunnat uppkomma. Resultaten visar också att elakartade spottkörteltumörer har mer genetiska förändringar än godartade spottkörteltumörer, samt att vissa genetiska förändringar tycks vara kopplade till elakartad omvandling av godartade tumörer.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning om cancersjukdomar.

2010-05-11

Bilder att ladda ner från bildgalleriet

För ytterligare information, vänligen kontakta Professor Eva Forssell-Aronsson,
verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond, tel 031-342 23 49 alt 0703-72 26 26.

Läs mer om Assar Gabrielssons fond >>