Volvokoncernen ny guldsponsor för studentprojekt

Volvokoncernen har blivit utsedd till guldsponsor för Project China, ett studentprojekt som syftar till att öka intresset för studenter i Sverige och Kina att arbeta eller studera i respektive land.
Project China

Årets Project China fokuserar på Kinas utveckling mot en ekonomisk stormakt.
Projektet anordnar varje år bland annat evenemangen Sweden Day och China Week, där studenter ges möjlighet att träffa företag för att knyta värdefulla kontakter.

Vid årets Sweden Day i Shanghai kommer omkring 40 kinesiska studenter få möjlighet att göra ett exklusivt studiebesök i den svenska paviljongen vid Världsutställningen Expo 2010, där Volvokoncernen finns representerad.

Volvokoncernen är sedan tidigare samarbetspartner med Project China och som guldsponsor ges bland annat möjlighet till separata seminarier för studenter i samband med Sweden Day och China Week samt ökad exponering vid olika evenemang som anordnas av Project China.

Kina är en mycket viktig marknad för Volvokoncernen och i dagsläget har koncernen drygt 4 900 anställda i Kina. Samtliga av Volvokoncernens affärsområden och affärsenheter finns representerade i landet. Asien som helhet står samtidigt för cirka 25 % av koncernens försäljning.

Project China startades 2003 på initiativ av studenter på Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan och drivs helt ideellt med pengar från företag som är engagerade på den kinesiska marknaden och som har intresse av att exponera sig mot studenter i både Sverige och Kina.

För mer information om projektet se www.projectchina.se/.