Världsledande expert på biologisk mångfald får Volvos Miljöpris

”Vi måste förbereda oss på en annan framtid”. Häromdagen avslutades det stora FN-mötet i Nagoya, Japan, där över 18 000 delegater och 130 miljöministrar slöt ett avtal för att skydda biologisk mångfald.

- Att det blev ett avtal innebär verkligen ett stort steg framåt. Trots detta måste vi förbereda oss på en annan framtid eftersom ekosystemtjänsterna redan är så påverkade. Det säger professor Harold Mooney, Stanford University, en av världens främsta forskare inom ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Han befinner sig nu i Sverige för att ta emot Volvos Miljöpris.

Många kommentatorer har uttryckt en lättnad över att förhandlingarna i Nagoya inte kollapsade, utan att det blev ett avtal, om än med många kompromisser. Avtalet innebär bland annat att världens länder enat sig om att skydda biologisk mångfald på 17 procent av landytan och 10 procent av marina områden.

Harold Mooney är en nestor inom ekosystemtjänster och biologisk mångfald, ett av de hetaste områdena inom den globala miljö- och hållbarhetsdebatten. Hans forskning har varit inriktad på växtekologi och under flera år var han en drivande kraft inom FN- programmet Millennium Ecosystem Assessment som kartlade hur mycket människan har påverkat den biologiska mångfalden.

Ekosystemtjänster är enkelt uttryckt sådana tjänster som naturen levererar som gynnar människan, till exempel grönsaker, fisk och timmer. Men också andra ekosystemtjänster är av avgörande betydelse, som luft- och vattenrening och förmåga att hålla den kemiska balansen i atmosfären på rätt nivå.

- Vi tar de här tjänsterna för givna, säger Harold Mooney. Men de är utsatta för allvarliga hot idag. I framtiden kommer saker och ting att bli mycket annorlunda. Det handlar inte längre bara om att försöka behålla det vi har och återställa det vi haft. Vi måste helt enkelt förbereda oss på en annan framtid.

Han är dock optimistisk inför framtiden eftersom intresset för ekosystemtjänster och biologisk mångfald har ökat kraftigt under senare år. Harold Mooney har varit mycket aktiv i bildandet av IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), en förkortning som kanske snart blir lika känd som den för FN:s klimatpanel, IPCC. Uppgiften är likartad, att skapa vetenskaplig konsensus och kommunicera resultaten till beslutsfattare inom politik och näringsliv.

Den 3 november finns det möjlighet för medierna att intervjua professor Harold Mooney, en av världens främsta forskare inom ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Han befinner sig nu Sverige för att ta emot Volvos Miljöpris. Harold Mooney kommer bland annat att kunna ge aktuella kommenterar till utfallet av det stora det stora FN-mötet i Nagoya om biologisk mångfald.

Professor Harold Mooney tar emot priset vid en ceremoni den 4 november i Stockholm då han också deltar i en paneldiskussion vid ett seminarium om värdet av biologisk mångfald.

Material tillgängligt för medierna:
• Foton Harold Mooney, Stanford University
• Film, HD-format, cirka 10 minuter om ekosystemtjänster och Harold Mooneys forskning

För att boka intervju under professor Mooneys Sverigebesök kontakta:
Johanna Cederström tel 070 492 42 65 johanna.cederstrom@wirten.se  eller
Claes Sjöberg, tel 070 662 64 71 claes.sjoberg@miljorapporten.se

För mer information om Volvos Miljöpris och årets pristagare:
Annelie Karlsson, vetenskaplig rådgivare till Volvo Environment Prize, tel 031- 772 4961 annelie.karlsson@chalmers.se

2010-11-02

Harold A. Mooney är professor i Environmental Biology vid Stanford University i
Kalifornien , USA samt senior fellow vid Institute for International Studies, även
det vid Stanford. Hans vetenskapliga produktion omfattar 35 böcker, liksom
ett stort antal vetenskapliga artiklar, publicerade bl a i Science och Nature. Han är en av de mest vetenskapligt citerade forskarna inom ekologi och miljövetenskaper.

Volvos Miljöpris delas årligen ut till personer som gjort framstående vetenskapliga upptäckter eller uppfinningar inom miljö- och hållbarhetsområdet. Priset delas ut av en oberoende stiftelse. Priset består av ett diplom, en glasskulptur och en prissumma om 1,5 miljoner svenska kronor. Sedan priset delades ut första gången har det tilldelats 37 personer. Bland pristagarna finns många kända namn, varav tre också fått Nobelpriset.

Webbplats: http://www.environment-prize.com/