Volvo ingår samarbete med Världsnaturfonden WWF om minskade koldioxidutsläpp

Som världens första fordonstillverkare ansluter sig Volvokoncernen till Världsnaturfondens (WWF) initiativ ”Climate Savers”. Samarbetet innebär att Volvokoncernens lastbilsbolag åtar sig att minska utsläppen från de fordon som tillverkas mellan år 2009 och 2014 med 13 miljoner ton under fordonens livstid. Oberoende tekniska experter kommer att kontrollera resultaten.
Climate savers WFF

”Samarbetet med WWF innebär att vi höjer våra redan ambitiösa mål när det gäller minskning av koldioxidutsläppen från våra produkter, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. Vi delar en gemensam vision om att framtida transporter ska vara koldioxidneutrala. Det kommer inte att bli lätt, men om någon kan göra det så är det Volvo”.

Världsnaturfonden WWF är en av världens största och mest respekterade miljöorganisationer, vars vision är att bevara jordens naturliga miljö och bygga en hållbar värld.

WWF:s program ”Climate Savers” engagerar multinationella företag i kampen för att sänka utsläppen av koldioxid. De företag som är med i ”Climate Savers” lovar att minska sina koldioxidutsläpp enligt en överenskommelse mellan WWF, företaget och oberoende tekniska experter. Det överenskomna målet måste vara mer ambitiöst än vad företaget tidigare planerat för, och ska också innebära att företaget är ledande i sin bransch när det gäller minskningen av växthusgaser.

Överenskommelsen mellan Volvo och WWF gäller för AB Volvo och Volvokoncernens lastbilsbolag Volvo Lastvagnar, Renault Trucks, Mack Trucks och UD Trucks, och innebär att:

• Den totala mängden CO2 som lastbilar tillverkade och sålda 2009 till 2014 släpper ut under sin livstid kommer att minska med 13 miljoner ton jämfört med om lastbilarna hade varit av 2008 års modeller. Detta genom att lansera den senaste tekniken inom bränsleeffektivitet. 13 miljoner ton är lika mycket som släpps ut totalt i Sverige under tre månader.

• Volvo kommer att ta fram en lastbilsprototyp med 20 procents lägre bränsleförbrukning än motsvarande lastbil av 2008 års modell. 

• Innan 2014 kommer Volvo att kunna erbjuda den kommersiella marknaden lastbilar som körs på förnyelsebar gas.

• Volvokoncernen kommer också att minska CO2-utsläppen från sina produktionsanläggningar med 0,5 miljoner ton (12 procent) innan 2014, jämfört med 2008.

Oberoende tekniska experter kommer årligen att följa upp och kontrollera så att Volvokoncernen lever upp till sina åtaganden.

”Det är första gången vi släpper in en utomstående part – i det här fallet världens största miljöorganisation - för att kontrollera att vi levererar vad vi lovat. Det är vi ensamma om bland världens fordonstillverkare”, säger Leif Johansson.

Effektiva transporter kan liknas vid ett blodomlopp som spelar en avgörande roll för samhällets utveckling, och utan transporter kan inte ett modernt samhälle fungera. Volvokoncernen arbetar ständigt med att minska koldioxidutsläppen från produkter och produktionsenheter, ett arbete som innefattar teknologier för att öka bränsleeffektiviteten och hitta alternativa bränslen. Stora resurser läggs på att utveckla alternativa drivlinor, som hybridlösningar och motorer som är optimerade för förnyelsebara bränslen.

2007 presenterade Volvokoncernen världens första koldioxidneutrala fordonsfabrik i Gent i Belgien, där elen kommer från vindkraft. Den långsiktiga ambitionen är att göra alla anläggningar koldioxidneutrala.

Volvokoncernens miljöarbete drivs framåt av tre samverkande faktorer: lagstiftning på området; Volvokoncernens egna initiativ för att skapa så bra produkter som möjligt med avseende på kunder och miljö; samarbete med utomstående.

”Självklart är det en utmaning att vara den första fordonstillverkaren i Climate Savers, men genom att fokusera på att sänka koldioxidutsläppen är vi övertygade om att vi kan skapa ett mervärde för våra kunders affärer samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

 2010-11-04

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49


 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 28 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 27 KB