Edward Jobsons blogg

När Volvo Bussars miljöchef Edward Jobson började blogga om sitt arbete kunde han inte ana vilken genomslagskraft bloggen skulle få. Idag har han direktkontakt med alla från politiker till kunder.
Edward Jobson, Head of Environmental Affairs, Volvo Buses

– Jag önskar att det hade varit min idé att starta bloggen, men det var det inte, medger Volvo Bussars miljöchef Edward Jobson med ett leende.

Han har bloggat på Volvo Bussars hemsida sedan 2008, efter ett förslag från bolagets kommunikationsavdelning.  Han skriver minst ett inlägg i veckan, och har ungefär 1 000 läsare varje dag.

På bloggen varvas tekniska resonemang, grafer och tabeller med Edwards privata semesterbilder och filosofiska tankar kring energiförbrukningen i världen. Gränsen drar han vid familjen, och skriver aldrig om de tre döttrarna. Ofta tar han upp fakta som det är relevant att beslutsfattande politiker känner till.

Svårast är att skriva så alla förstår.

– Jag vill att bloggen ska vara lättillgänglig och levande, men det är lätt att jag blir hemmablind för begrepp och kunskaper som jag själv rör mig med varje dag. Då får jag hjälp av Volvo Bussars kommunikationsavdelning att bli lite mer begriplig.

Som miljöchef ansvarar han för att följa upp miljösystem bevaka omvärldstrender och föra dialog med myndigheter och kunder. Han besitter avancerad spetskompetens – är teknisk doktor i kemiteknik och professor i katalytisk avgasrening, men tack vare bloggen har ett oväntat fenomen uppstått: Där har Edward numera en bred direktkontakt med Volvo Bussars kunder.

– De hittar till bloggen när de letar information om bussar, bränsleförbrukning och miljöpåverkan och kontaktar mig. När jag får en detaljfråga från en kund svarar jag med cc till en lokal säljare och passar på att fasa in dem i diskussionen, säger han.

– Jag vet att våra kunder uppskattar min blogg, det än stor skara som prenumererar på inläggen. Jag publicerar konkreta siffror om bränsleförbrukning och utsläpp, och det är ovanligt att fordonstillverkare gör det.

Förutom kunder finns Volvosäljare, politiker och till och mer konkurrenter bland läsarna. De flesta hittar dit genom att söka på ämnesrelaterade ord på google.

– Internt på Volvo fungerar den dessutom som ett bra sätt att informera. När jag började blogga visste jag inte vad det skulle leda till, men det har varit mycket bredare än vad jag hade kunnat gissa.

Här kan du hitta Edward Jobsons blogg:
www.volvobuses.com/environmentblog