Volvo Technology Transfer och Industrifonden säljer Illuminate Labs

Volvo Technology Transfer (VTT) och Industrifonden har sålt portföljbolaget Illuminate Labs till det amerikanska CAD-företaget Autodesk. Illuminate Labs utvecklar avancerad bild- och ljussättningsteknik för dataspel.

Efter försäljningen kommer Illuminate Labs att ingå i Autodesk Media & Entertainment med fortsatt verksamhet i Göteborg. Samtliga inom bolaget erbjuds en ny plattform inom Autodesk.

”Vi är stolta över att ha bidragit till uppbyggnaden av Illuminate Labs till ett världsledande företag inom sitt område”, säger Ulrika N. Everingham, Investment Director på VTT. ”Autodesks förvärv av Illuminate Labs är en bekräftelse på bolagets nischkompetens och affärsmannaskap.”

Illuminate Labs har utvecklat två lösningar som på ett par år blivit beprövad teknik för ljussättning i spel. De möjliggör snabbare upprepning av ett spels kreativa avsikter och ger spelen mer realistisk ljussättning.

”Tillsammans med teamet på Illuminate Labs, visar Industrifonden och Volvo Technology Transfer hur man med kompetens och riskkapital kan bygga framgångsrika företag” säger Dan Ekelund, Investeringsansvarig på Industrifonden.

2010-09-06

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan Ekelund, Investeringsansvarig, Industrifonden, tel +46 70 591 29 52
Ulrika N. Everingham, Investment Director, Volvo Technology Transfer, tel +46 706 31 71 97.


Om Volvo Technology Transfer
Volvo Technology Transfer AB fokuserar på att utveckla och stödja nya affärer av relevans för Volvokoncernen. En del i det arbetet är att investera i företag och projekt som är av tekniskt och kommersiellt intresse. Bolaget ska även stödja utvecklingen av entreprenörskap och innovationer inom Volvo.

Om Industrifonden
Industrifonden erbjuder kapital, kompetens och nätverk till svenska tillväxtföretag i de flesta branscher. Industrifonden erbjuder två typer av kapital: utvecklingskapital till små teknikbolag och expansionskapital till mognare bolag som vill växa. Fonden har tillgångar på 2,9 miljarder kr, varav 1,6 miljarder kr är investerade i ett hundratal bolag inom teknologi, cleantech, life science och industri.