Brittiska konkurrensmyndigheten utreder internationella lastbilsbolag, däribland Volvo och Renault Trucks

Volvo Trucks och Renault Trucks dotterbolag i England har tillsammans med ett antal andra internationella lastbilsbolag blivit föremål för en utredning initierad av den brittiska konkurrensmyndigheten OFT (Office of Fair Trading).

VolvoTrucks och Renault Trucks brittiska dotterbolag har mottagit brev från OFT som ett led i undersökningen och kommer att samarbeta fullt ut med OFT under det kommande undersökningsarbetet. I nuläget har Volvokoncernen inga ytterligare kommentarer till det inträffade.

2010-09-16

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.