Sänkta koldioxidutsläpp i Mexico City med hjälp av Commute Greener

Genom att använda Commute Greener, en webb- och mobiltelefontjänst från Volvo IT, har myndighetsanställda i Mexico City minskat sina utsläpp av koldioxid med upp till 40 procent. För sina värdefulla insatser kommer myndigheterna i Mexico City att ta emot ett certifikat.
Commute Greener
“Det är värdefullt för oss att använda Commute Greener” säger Martha Delgado, Miljödirektör i Mexico City. “Vår stad har en ambitiös miljöplan och transporter är ett viktigt område. Möjligheten att både mäta och minska koldioxidutsläpp gör Commute Greener lämplig för att integreras i vårt miljöstyrningssystem”.

Per Gabell, vd för Volvo de Mexico, kommer att överlämna det första certifikatet till Martha Delgado vid en ceremoni den tredje maj. 

Tjänsten Commute Greener används redan framgångsrikt på andra platser, och nu har Mexico City bevisat att det är möjligt att påverka individers medvetenhet och skapa mätbara förbättringar även i megastäder.

Mexico City fick mycket uppmuntrande resultat, där de grupper av anställda som använde Commute Greener minskade sina utsläpp av CO2 med upp till 40 procent. Det goda resultatet kunde uppnås tack vare väl fungerande metoder för att skapa engagemang samt en effektiv struktur för genomförande och uppföljning. På årsbasis skulle resultaten motsvara en minskning av CO2 med 75 000 ton.

Genom att använda Volvo IT:s webb- och mobiltelefontjänst Commute Greener är det möjligt att kraftigt minska utsläppen av avgaser och koldioxid. Samtidigt skapas vinster i form av bättre hälsa, ekonomi och miljö. Användaren kan snabbt se hur mycket utsläppen av koldioxid minskar eller ökar vid olika transportsätt, som bil, samåkning eller cykel. Enskilda individer eller organisationer kan se hur de påverkar sina utsläpp av CO2, och ta miljömedvetna transportbeslut. God åtkomst till verktyget säkras genom att både inkludera Smartphones med GPS-funktion, liksom enkla mobiler och webb. Dessutom finns möjlighet att samverka genom sociala medier, vilket gör tjänsten än mer attraktiv.

Ett ökat antal städer, myndigheter, företag och individer vänder sig till Volvo IT för att få hjälp med att effektivisera sina dagliga transporter. Bland olika exempel kan nämnas en klimatkampanj på Lindholmen Science Park där organisationer från både akademi och näringsliv i Göteborgsregionen deltar.

2011-04-18

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Strandhede, pressansvarig, Volvo IT, 031-323 37 15, jan.strandhede@volvo.com

För bilder, gå till Volvokoncernens bildbank och skriv “Commute Greener” i sökfältet.

För information om Commute Greener! gå till http://www.CommuteGreener.com/

Volvo IT:s officiella webbplats

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 17 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 18 KB