AB Volvo signerar avtal om ny Marieholmsbro

Hamnbanan i Göteborg spelar en betydande roll i försörjningen av gods till och från Volvokoncernen. För att säkerställa framtida transporter signerade AB Volvo idag ett avtal om tidigareläggning och medfinansiering av en ny Marieholmsbro.
Avtalet signerades vid en ceremoni i Göteborg av AB Volvo, Trafikverket, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Hamn.

”Avtalet är en viktig del i arbetet med att säkra framtidens transporter”, säger Jan-Eric Sundgren, direktör på AB Volvo med ansvar för miljö- och samhällsfrågor. ”Det är även i linje med vår ambition att i möjligaste mån stödja regionen, svenskt näringsliv och svensk handel.”

Marieholmsbron är en av de viktigaste knutpunkterna i Volvokoncernens globala transportsystem. En ny bro skulle minska sårbarheten och det är därför viktigt för AB Volvo att den är på plats så tidigt som möjligt.

”Nu ser vi fram emot nästa steg, att byggstart påbörjas snarast”, säger Jan-Eric Sundgren.

2011-12-15

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Media Relations:
Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49

Download