Nytt samarbete kring nya bränslen

För att hitta framtidens drivmedel är det viktigt att samhällets intressenter drar åt samma håll. Tillsammans med högskolor, forskningsinstitut och andra industriföretag deltar Volvo Technology i f3 - Sveriges hittills största samarbete kring alternativa drivmedel.

– Man kan säga att Volvo representerar slutanvändaren i Centrat, säger Anders Röj, som är bränslekoordinator inom Volvokoncernen. l.
Totalt ingår 18 olika deltagare i Kunskapscentret som fått namnet ”f3”, efter engelskans ”fossile free fuels”.

– Det är det första svenska samarbetet inom drivmedelsområdet med så här pass många tunga intressenter, och jag vågar säga att det är relativt unikt i hela Europa, säger Anders Röj.
Han säger att samarbetet mellan forskare, industri och myndigheter är ett kunskapscentrum, som än så länge kan beskrivas som ett ”tomt skal” som ska fyllas med forskning och systemstudier med inriktning på energiråvaror och bränsleproduktion. Projekten kan exempelvis bestå av jämförande studier av olika typer av drivmedel, processer, råvaror och utformning av anläggningar.

– Det finns ett allmänt intresse av alternativbränslefrågor och det är viktigt med samordning så att alla drar åt samma håll. Det är både för dyrt och för osäkert om de olika intressenterna var och en arbetar ”på sin egen kammare” säger Anders Röj.

– Det är viktigt att välja rätt alternativ till dagens fossila bränslen, viktiga kriterier är att det finns en stor råvarubas, att utsläppen av fossil CO2 är låga och energieffektiviteten är god på systemnivå.
F3 har i ett första skede fått ett treårigt stöd på 30 miljoner kronor från Energimyndigheten. Volvo Technology har till en början mera en stödjande roll och går just nu inte in med några kontanta medel.

– Vi har åtagit oss att bidra med expertis från fordonssidan och vara med och styra inriktningen på det hela. Mest aktiva kan energibolagen, som  Preem, förväntas bli.. För dem går f3:s kommande aktiviteter rakt in i deras kärnverksamhet: produktion, distribution och försäljning av bränslen och andra energibärare. Men specifika projekt som är av direkt intresse för Volvos affärsverksamhet kan mycket väl bli aktuella inom ramarna för projektet, säger Anders Röj.

Målet är att man under treårsperioden skall komma på ”fastare mark” vad gäller potentialen hos de olika förnyelsebara drivmedelsalternativen och att f3 i sin tur blir grogrund för ytterligare samarbeten. Ett viktigt syfte är att kunna bidra med vetenskapliga resultat och slutsatser som underlag till politiska beslut.

– Det blir ett väsentligt bidrag till att komma in på de rätta spåren när det gäller framtida bränslen, och vår förhoppning är att f3 även ska bli en nationell spegelplatform till EUs biobränsleplattform.

Samtliga parter inom f3, Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel är:
Chalmers tekniska högskola
Chalmers industriteknik
Energimyndigheten
E.ON Sverige
Göteborg Energi
Innventia
IVL Svenska Miljöinstitutet
Kungliga tekniska högskolan
Lunds tekniska högskola
Perstorp
Preem,
Scania
Sekab E-technology
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Sveriges Lantbruksuniversitet
Umeå Universitet
Volvo Technology
Västra Götalandsregionen