Nyhetsuppdatering angående översvämningarna i Australien

Till följd av de kraftiga översvämningarna i nordöstra Australien kommer Volvos fabrik i Brisbane att hållas stängd idag och imorgon torsdag. Det finns nu risk för att Volvos anläggning i Brisbane kan komma att översvämmas.

Volvo Group Australia har tillsammans med ledningen för Volvos fabrik i Wacol i utkanten av Brisbane haft flera möten för att diskutera konsekvenserna av de kraftigt stigande vattennivåerna med hänsyn till de anställdas säkerhet, fabriksutrustning, kunder och leverantörer.

Fabriken i Brisbane kommer att hållas stängd idag onsdag och under morgondagen. Vattnet i Brisbane River förväntas att nå sin högsta nivå vid fyratiden på morgonen på torsdagen (lokal tid) och det finns nu risk för att anläggningen i Wacol kan översvämmas. Fabriksledningen kommer att utvärdera behovet av en eventuell fortsatt stängning när vattenmassorna förväntas sjunka tillbaka senare under torsdagen.

Cheferna vid fabriken i Wacol strävar nu efter att försöka nå samtlig personal vid fabriken för att även kunna ge råd till dem som inte har möjlighet att använda sig av elektronisk utrustning. Ett särskilt telefonnummer har upprättats till vilket anställda kan ringa för att få den senaste informationen om översvämningarna samt informera sig om läget när det gäller att åter kunna öppna arbetsplatserna runt om i Brisbane.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Carl Gärdén, Volvo Group Media Relations, 0733 898777 alternativt Jenny Björsne, Corporate Communications, Volvo Trucks, 031 664523