Vad hände egentligen i Skövde Stefan Johnsson?

För någon vecka sedan rapporterade många medier i Sverige om tre anställda vid Volvo Powertrain i Skövde som skulle ha fått sluta på grund av att de skrivit negativa saker om sin arbetsplats på Facebook.
stefan_johnsson_142x88.jpg

Stefan Johnsson, högste HR-ansvarig inom Volvokoncernen: 

Stämmer det att Volvo Powertrain har avskedat anställda på grund av vad de skrivit på Facebook?

– Nej, det stämmer inte. För det första var de här tre personerna inte anställda av Volvo, utan inhyrda från ett bemanningsföretag. För det andra är det ingen som får lämna Volvo endast för något som skrivits på Facebook. De tre konsulternas Facebookinlägg var en liten del i ett oacceptabelt beteende, och därför informerade Volvo Powertrain bemanningsföretaget att konsulterna inte levde upp till Volvo Powertrains förväntningar på dem, och deras kontrakt avslutades då en månad innan det skulle ha gått ut.

Vad var det då som egentligen hände?

 – Under senhösten 2010 uppkom problem och konflikter inom ett skift på Volvo Powertrain, som efter några veckor eskalerade till vad lagledaren beskrev som en ”kaotisk” situation, med arbetsvägran, utfrysning och glåpord. De tre konsulterna var tongivande i konflikten, fast på olika sidor. Den personal som ville arbeta som vanligt på arbetsplatsen var mycket irriterad på de stökiga personerna. Mycket tid och energi lades ned på att försöka lösa situationen genom möten och personliga samtal, men stämningen på skiftet förbättrades inte. En skiftledare fick veta att arbetsplatsen beskrivits i negativa ordalag på Facebook, och många medarbetare kände sig kränkta och undrade om man får bete sig hur som helst på en arbetsplats – både beteendet på arbetsplatsen och det som skrevs på Facebook stod tydligt i strid med Volvos värderingar och Volvo Way. Ledningen tog kontakt med bemanningsföretaget, redogjorde för hela situationen och berättade att Volvo ville avsluta kontraktet med de tre konsulterna. Fackförbundet Metall informerades, och konsulterna lämnar Volvo för att gå tillbaka till sin arbetsgivare, bemanningsföretaget.

Kan anställda eller konsulter förlora jobbet på grund av saker de säger eller skriver på Social Medier?

– Nej, även om man inte kan friskriva sig för allt som kan tänkas hända i framtiden skulle jag våga påstå att man inte förlorar jobbet enbart för något man skrivit på Facebook. Inlägg på sociala forum är inte i sig skäl för att få lämna Volvo, men däremot kan det vara en del i en samlad bedömning av anställda eller konsulter, just så som var fallet på Volvo Powertrain i Skövde.

Är det någon skillnad på hur anställda och konsulter får uttrycka sig på Facebook och andra sociala medier?

– Nej, Volvo gör ingen skillnad på beteende beroende på om det sker på Facebook, fabriksgolvet, eller någon annanstans. Volvo förväntar sig att alla  - anställda eller konsulter - sköter sitt arbete och visar respekt för sin arbetsplats och sina medarbetare. Ett oacceptabelt beteende på en arbetsplats blir inte acceptabelt för att det förs vidare ut på nätet – Volvos värderingar gäller i alla forum.

Vad säger Volvokoncernen till sina anställda om Facebook och sociala medier?

Volvokoncernen har många anställda som behöver använda sociala medier i sitt arbete och vi stoppar ingen som vill använda sociala medier såsom Facebook. Däremot har vi en policy som tagits fram som ett stöd till de anställda för att klargöra vad man bör tänka på när man delar med sig av information på sociala medier. Andemeningen är att anställda bör använda sig av sunt förnuft och gott omdöme i diskussioner om Volvokoncernen, visa respekt för andra och deras åsikter och inte avslöja affärshemligheter - riktlinjer som är självklara och som gäller i alla sammanhang, inte bara vid agerande på sociala medier.