Volvo del i utredning av EU-kommissionen

Volvokoncernen har blivit föremål för en utredning av EU-kommissionen gällande utbyte av information.

Volvokoncernen kommer att samarbeta fullt ut med kommissionen under det kommande undersökningsarbetet.

2011-01-18

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 12 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 13 KB