Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 3 470 000 A-aktier till sammanlagt 3 470 000 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
Idag den 29 juli, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 aktier i AB Volvo. Av dessa är 669 151 374 A-aktier och 1 459 268 846 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 815 078 258,60.

2011-07-29

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.