Säkrare köer med ny teknik

Över 20 procent av alla olyckor där lastbilar är inblandade sker i köer eller liknande situationer. Därför har Volvo Lastvagnar utvecklat systemet Automated Queue Assistance, AQuA, som avlastar föraren vid köer genom att ta kontrollen över fordonet. Systemet visas upp den 21 -22 juni under HAVEit Final Event i Göteborg.
laser_scanner_142x88.jpg

HAVEit, som står för Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport, är ett EU-projekt som syftar till att ta fram nästa generations intelligenta fordon. Sedan projektet drog igång 2008 har totalt sju intelligenta och autonoma lösningar utvecklats. De demonstreras nu i samband med att projektet avslutas. Ett av systemen som visas är Volvo Lastvagnars Automated Queue Assistance, AQuA, som har utvecklats i samarbete med Volvo Technology.

-Att köra i kö är en väldigt monoton situation. Föraren kan bli sittande under långa perioder och då är det lätt hänt att man tappar koncentrationen, vilket kan leda till olyckor, säger Carl Johan Almqvist, Trafik- och Produktsäkerhetschef, Volvo Lastvagnar.

Tekniken som är utvecklad för Aqua bidrar till att minimera riskerna i kösituationer. Genom att utrusta lastbilen med en rad tekniska lösningar som kan ta kontroll över fordonets styrning och hastighet stöttas föraren i framförandet av fordonet och i att behålla uppmärksamheten. När en kö uppstår väljer föraren att koppla in tekniken, som fungerar i lägre hastigheter. Föraren kan enkelt återta kontrollen när han eller hon vill. För att föraren, som alltid är ytterst ansvarig för fordonet, ska behålla sin uppmärksamhet på trafiken registrerar en kamera hur observant föraren är och varnar om föraren tappar uppmärksamheten.

Syftet med AQuA är att minska förarens arbetsbörda, öka säkerheten och att minska påverkan på miljön genom att förhindra olyckor som i sin tur kan skapa nya köer. Men det dröjer innan vi ser AQuA på marknaden: Tekniken behöver förfinas ytterligare och slutanvändarnas acceptans för ny teknik spelar in.

- Vår erfarenhet visar att det tar tid för oss människor att våga lägga över kontrollen på ett nytt system. Men den utveckling som pågår kring AQuA-tekniken är en indikation på vad framtiden kan komma att erbjuda, säger Carl Johan Almqvist.

- Volvo Lastvagnar lägger mycket kraft på att vidareutveckla den här typen av  stödsystem för våra förare. Utvecklingen är en viktig del i arbetet med att nå vår nollvision som innebär att inga Volvolastbilar ska vara inblandade i olyckor”, fortsätter han.

Inom ramen för HAVEit-projektet har Volvo också utvecklat funktionen Active Green Driving (AGD), som hittills testats på Volvobussar samt tekniken Brake-by-wire, ett helt elektromekaniskt bromssystem med potential att förbättra prestanda och stabilitet under inbromsning.

21 juni, 2011

Fakta

Om Automated Queue Assistance (AQuA)
AQuA är ett stödsystem för lastbilsförare vid kösituationer. Syftet med AQuA är att minska förarens arbetsbörda, öka säkerheten och att minska påverkan på miljön. Genom en rad intelligenta komponenter såsom laserskannrar, radarsensorer och en kamera, läser systemet av trafikmiljön framför och bredvid fordonet. Det kan till exempel handla om filmarkeringar, framförvarande fordon eller om hur vägen är formad. Informationen används sedan för att styra, gasa och bromsa fordonet i köer. Systemet, som kommunicerar med föraren via en monitor på instrumentpanelen, meddelar exempelvis föraren när trafiken lättat och det är dags för honom eller henne att ta över styrningen igen. Dessutom finns det en kamera som registrerar hur observant föraren är och som varnar om föraren tappar uppmärksamheten. Om varningen inte får föraren att reagera stannar fordonet helt upp inom några sekunder.

Om Active Green Driving (AGD)
AGD effektiviserar bränsleförbrukningen genom att förutsäga hur trafiken blir under de närmaste två till tre minuterna. Antagandet görs med hjälp av laserskannrar, som känner av om det finns ett fordon eller något annat objekt framför bilen, en färgkamera, som läser av trafikljusens status, samt med hjälp av ett GPS-system. GPS:en har inprogrammerad kartdata och visar hinder längs vägen samt vägens egenskaper: Rondeller, trafikljus, backar och planerade stopp. Tack vare AGD kan det för situationen mest effektiva drivmedlet väljas: El, diesel eller både och. AGD innebär att förbrukningen kan sänkas ytterligare 6-8 procent (redan i dag har Volvos el-hybridlina runt 30 procent lägre förbrukning än en traditionell dieselmotor). Systemet sköts utan förarens inblandning.

Om Brake-by-wire
Brake-by-wire är ett helt elektromekanisk bromssystem med potential att förbättra prestanda och stabilitet under inbromsning. Systemet ger förbättrad bromsprestanda för reglering och avancerad kontroll, vilket i sin tur ger förbättrad stabilitet och kortare bromssträcka jämfört med andra system. Mekanismen i bromsen använder sig av självförstärkning av bromskraften. Det ger en mycket låg energiförbrukning jämfört med andra system samt en lägre bullernivå.

Om HAVEit
Inom ramarna för EU:s forskningsprojekt HAVEit är målsättningen att utveckla forskningskoncept och tekniska lösningar som ger en så automatiserad körning som möjligt. På så sätt vill man minska förarnas arbetsbörda, förebygga olyckor, minska miljöpåverkan och höja trafiksäkerheten. Projektet startade i februari 2008 och innebär ett samarbete mellan 17 europeiska partner från fordonssektorn, leverantörssektorn och forskarvärlden.

För ytterligare information, kontakta
Jenny Björsne, Corporate Communications, phone +46 31 664523, e-mail
jenny.bjorsne@volvo.com

Download