Volvo Aero tecknar viktigt avtal om deltagande i den nya PurePower® PW1100G- motorn för Airbus A320neo-familjen

Volvo Aero har tecknat avtal med flygmotortillverkaren Pratt & Whitney om deltagande i Pratt & Whitneys motor PurePower PW1100G. Volvo Aero kommer att utveckla och tillverka två viktiga komponenter i den nya PW1100G, utvecklad för A320neo-familjen, den uppdaterade versionen av Airbus A320.
Volvo Aero signs important agreement

PW1100G ingår i Pratt & Whitneys familj av nästa generations motorer, som bygger på en växlad fläkt-teknologi.

Volvo Aero har tidigare deltagit i ett teknologi- och utvecklingsprojekt med Pratt & Whitney om det nya motorkonceptet, Geared Turbo Fan, (växlad fläkt) GTF, som ger möjlighet att optimera varvtalet på lågtryckskompressorn. Utveckling och tester av GTF stödjer så här långt de förväntade resultaten av betydande minskning av bränsleförbrukning, utsläpp, buller och driftskostnader. Volvo Aero har utvecklat lättviktsteknologier för komponenter som nu kommer att användas i den här nya motorn.

Avtalet mellan parterna skrevs under i samband med den pågående flygmässan i Paris. Det gör Volvo Aero till en partner i det nya motorprogrammet PW1100G. Volvo Aero kommer att ha ansvar för utveckling och tillverkning av två komponenter i motorn: TEC (Turbine Exhaust Case) och IMC (Intermediate Case).

PW1100G-motorn kommer att installeras i en uppgraderad version av Airbus A320. För Volvo Aeros del väntas avtalet generera försäljning på cirka 40 miljarder kronor under cirka 50 år. Försäljningen väntas ta fart under andra halvan av det här decenniet.

”Vi är mycket nöjda med att ha tecknat det här avtalet med Pratt & Whitney, eftersom den här flygplansstorleken, ”single aisle”, är ett strategiskt viktigt segment för Volvo Aero. Dessutom vet vi att den här motorn kommer att bidra till en bättre miljö genom lägre bränsleförbrukning och minskat buller”, säger Staffan Zackrisson, vd på Volvo Aero.

En motor med en växlad fläktteknologi innebär att fläkten drivs med en annan hastighet än lågtrycksturbinen, vilket resulterar i avsevärt förbättrad bränsleeffektivitet och minskad bullernivå. GTF-motorn förväntas minska bränsleförbrukning, utsläpp och buller, så väl som att märkbart minska drifts- och underhållskostnaderna.

”Det är med glädje jag välkomnar Volvo Aero till ännu en variant av motorkonceptet PurePower. Försäljningspotentialen för PW1100G är väldigt lovande,” säger Todd Kallman, vd för Pratt & Whitney Commercial Engines & Global Services.

Avtalet förväntas endast ha en marginell effekt på Volvokoncernens resultat och finansiella ställning.

2011-06-22

Mer information om PurePower-motorn (på engelska)

För mer information, vänligen kontakta Leif Johansson, ansvarig för Pratt & Whitney-affären på Volvo Aero, telefon 0520-29 11 83