Uppdatering kring situationen i Japan

En dryg vecka efter den förödande jordbävningen och efterföljande tsunami i Japan, har Volvokoncernen kunnat skapa sig en preliminär bild av följderna för koncernen. Bland de omkomna efter katastrofen finns två japanska medarbetare medan en fortfarande saknas.

”Det är en fruktansvärd katastrof som drabbat Japan och jag vet att jag talar för alla i koncernen när jag säger att våra tankar går till våra omkomna och saknade kollegor och deras familjer, men också till övriga drabbade i Japan”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Efter de genomgångar och reparationer som gjorts beräknas produktionen i UD Trucks anläggningar i Tokyoområdet kunna starta igen i begränsad omfattning den 28 mars.
När det gäller underleverantörer pågår ett intensivt arbete med att kartlägga alla led i leverantörskedjan. I nuläget bedöms inte produktionen av lastbilar utanför Japan påverkas i någon större omfattning medan däremot Volvo Construction Equipments produktion av framför allt grävmaskiner i Korea och Kina förväntas påverkas på grund av brist på viktiga hydraulikkomponenter.

UD Trucks har lagt ner stora ansträngningar på att hjälpa sina anställda och få igång produktionen under den svåra situation som nu råder i Japan. Bland annat har bolaget ordnat med hjälpsändningar av mat och andra förnödenheter till drabbade anställda, men man har också ställt i ordning evakueringsplatser på fabriksområdet för sina medarbetare och deras anhöriga. UD Trucks/Volvokoncernen har erbjudit den japanska regeringen stöd i form av maskiner (främst lastbilar) och pengar till ett sammanlagt värde av 100 miljoner yen (ca 8 miljoner kronor). Viljan att hjälpa jordbävningens offer är stor bland koncernens anställda runtom i världen och Volvokoncernen har därför ordnat en global insamling till Röda Korset för anställda som vill skänka pengar. Volvokoncernen kommer att matcha det insamlade beloppet med en lika stor summa.

I samband med att produktionen låg nere i UD Trucks tre produktionsanläggningar i Tokyoområdet förra veckan, gjordes en genomgång av anläggningarna som visade att skadorna var relativt begränsade.

Nuvarande plan är att starta produktionen i begränsad omfattning igen den 28 mars.
Under skalvet skadades även en del kontorsbyggnader, bland annat byggnaden för forskning och utveckling, men även den har nu gåtts igenom och arbetet där beräknas kunna återupptas idag tisdag. Sex av UD Trucks 150 egna service- och återförsäljaranläggningar i Japan har skadats, varav tre svårt.

UD Trucks har den senaste veckan också arbetat intensivt med sina underleverantörer för att få klarhet i när de kan återuppta sina leveranser till UD Trucks. För att underlätta för underleverantörerna att komma igång med sin produktion har UD Trucks bland sina anställda bildat sex olika team som arbetar ihop med underleverantörerna. I nuläget är det dock svårt att bedöma hur pass stor påverkan produktionsstörningarna bland underleverantörerna kommer att ha på UD Trucks. Lastbilsproduktionen utanför Japan bedöms för närvarande inte påverkas i någon större omfattning till följd av problemen för de japanska underleverantörerna.

Problemen för japanska underleverantörer kommer dock att påverka Volvo Construction Equipment som köper viktiga hydraulikkomponenter från Japan. Störningarna beräknas få påverkan på VCE:s tillverkning av framför allt grävmaskiner i Korea och Kina från april och framåt. 

Volvokoncernen har ca 9 500 anställda i Japan och tre anläggningar för produktion i Ageo, strax utanför Tokyo. Försäljningen i Japan utgjorde cirka 7 procent av koncernens totala omsättning 2010, där ungefär hälften kom från försäljning av nya produkter och resten från eftermarknadsaffären. 

Under nyhetssegmentet på volvokoncernen.se uppdaterar Volvokoncernen löpande sin information angående utvecklingen i Japan.

2011-03-22

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 18 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 18 KB