Anna-Karin Sjögren får Assar Gabrielssons pris för avhandling om hur genetiska förändringar i celler påverkar utveckling av cancer

Medicine doktor Anna-Karin Sjögren har idag, den 11 maj, tilldelats Assar Gabrielssons pris för sin avhandling vid Göteborgs universitet som behandlar hur genetiska förändringar i celler påverkar utveckling av cancer. Priset är på 50 000 kronor med möjlighet att under hösten 2011 erhålla ett forskningsanslag på 100 000 kronor.
Anna-Karin Sjögren

Anna-Karin Sjögren är verksam vid enheten för Klinisk Systembiologi vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon får priset för sin avhandling “The Importance of Isoprenylation and Nf1 Deficiency in K‐RAS‐induced Cancer”.

I sin avhandling studerar Anna-Karin Sjögren hur mutationer (aktivering) av så kallade RAS-protein bidrar till bildandet av många tumörformer såsom cancer i tjocktarm, lunga, blod och bukspottskörtel. Anna-Karin Sjögren har i sin avhandling visat på två måltavlor för läkemedel för att behandla cancer där RAS-proteiner är aktiverade. Genom att hämma två enzymer minskade utvecklingen av lungcancer, medan normala lungceller inte påverkades. Kliniska prövningar har påbörjats baserade bl a på dessa resultat.

Vidare visar Anna-Karin Sjögren att mutationer i två gener (RAS och NF1) var för sig kan orsaka en långsam utveckling av blodcancer, men att om båda generna hade mutationer utvecklades en mer aggressiv form av blodcancer. Sammantaget bidrar avhandlingen till en ökad förståelse för utveckling av många cancerformer och möjliga måltavlor för cancerbehandling.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning om cancersjukdomar.  

2011-05-11

För ytterligare information, vänligen kontakta Professor Eva Forssell-Aronsson,
verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond, tel 031-342 23 49 alt 0703-72 26 26

Läs mer om Assar Gabrielssons fond på http://www.agfond.se/

Ladda ner bild

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 35 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 35 KB