Volvo Treasury AB tecknar en ny kreditfacilitet motsvarande 2 miljarder Euro

Volvokoncernens dotterbolag Volvo Treasury har tecknat en ny kreditfacilitet motsvarande 2 miljarder euro, tillgänglig i olika valutor.

Den nya faciliteten ersätter de befintliga faciliteterna på motsvarande 775 miljoner Euro respektive 1,45 miljarder Euro som tecknades i mars 2010 samt december 2004. Den nya faciliteten har en löptid på fem år och används som ett generellt lånelöfte för företagets olika verksamheter.

BNP Paribas Merchant Banking, SEB, Mizuho Corporate Bank Ltd och Nordea koordinerade upplägget och syndikeringen av den nya kreditfaciliteten.

Kreditfaciliteten mottogs väl av marknaden och blev kraftigt övertecknad. Totalt deltog 23 banker, såväl nya som befintliga banker, vilket bidrog till en väl diversifierad facilitet.

2011-05-11

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss,
031-66 11 27 alt 0705-59 11 49