Volvo IT testar smartphones för att öka effektiviteten i lastbilsverkstäder

Volvo IT testar nu tillsammans med Volvo Lastvagnar hur konsumentelektronik kan användas för att effektivisera arbetet i serviceverkstäder. Mekanikern får tillgång till serviceinstruktioner från en smartphone, vilket både sparar tid och ökar kvalitén.
Volvo IT testing smartphones to increase efficiency at truck workshops

På Volvo Lastvagnar arbetar man ständigt med att öka kvalitén och effektiviteten inom sin eftermarknadsservice. Ett sätt som nu testas är att använda smartphones – en konsumentbaserad teknik – i verkstäderna.

”Smartphone är ett användarvänligt verktyg som underlättar teknikernas arbete samtidigt som vi erbjuder våra kunder bättre support”, säger Bengt Persson, Senior Vice President Quality and Technical Support på Volvo Lastvagnar.

För dagens servicetekniker ökar informationsbehovet och kompetenskraven hela tiden, allt eftersom ny teknik utvecklas och fler lastbilsmodeller presenteras på marknaden. Lastbilarna är dessutom chassiunika och det är därför inte möjligt för teknikerna att lära sig allt om alla fordon.
Volvo IT ser flera fördelar med att använda teknik, som egentligen är ämnad för konsumentmarknaden, i nya användningsområden.

”Dels finns konsumentprodukter i stora volymer vilket ger en betydligt lägre prisnivå än vad industriellt anpassade produkter kan ge. Dessutom har användarna redan en förkunskap om hur tekniken fungerar och har därmed lättare att ta till sig nya arbetssätt”, säger Kerstin Hansson, projektledare vid Volvo IT. 

har utvecklats i ett samarbete mellan Volvo IT, Volvo Lastvagnar och Volvo Parts, kommer de chassiunika instruktionerna som finns för varje lastbil att enkelt finnas tillgängliga på teknikernas egna smartphones. Informationen i Smartphonen kan antingen vara textbaserad eller bygga på bilder och animationer. Fördelarna är flera – bland gör animationerna att instruktionerna kan användas språköverskridande, en fördel inom en verksamhet som Volvo Lastvagnar, med verkstäder i över 140 länder. Den mobila enheten är också personlig och lätt att ha med sig under arbetets gång, vilket gör det enkelt för teknikerna att alltid vara uppdaterade.

Mattias Roos, servicetekniker på Volvo Truck Center i Göteborg har testat applikationen:

”Det är bra att ny teknik används för att underlätta och utveckla vårt arbete. Konceptet är mycket tidsbesparande och oerhört användarvänligt”, säger han.

Tester som under våren genomförts bland servicetekniker i verkstäder i Kina och i Sverige visade har gett positiva resultat. Nu fortsätter Volvo Lastvagnar och Volvo IT arbetet med att ytterligare utveckla och verksamhetsanpassa applikationen.

”Att använda smartphones i serviceverkstäder är en intressant lösning – bland flera – som kvalitetssäkrar och effektiviserar vår eftermarknadsservice. Vi har stora förhoppningar att kunna lansera konceptet inom en snar framtid”, säger Bengt Persson.

Fakta Smartphones i verkstäder
Konceptet bygger på att använda mobila smartphone-enheter för att förse servicetekniker med serviceinstruktioner. Serviceinstruktionerna är antingen text- eller bild- och animationsbaserade. Fördelarna med att använda smartphones är flera - bilder och animationer underlättar inlärning samt är språköverskridande, teknikerna kan alltid ha med sig den mobila smartphonen med uppdaterade serviceinstruktioner.

2011-05-19

Länk till rörligt material

Ladda ner bilder:

T2011_1137.tif
Smartphonen ger serviceteknikern instruktioner om vad som behöver göras. Den är också lätt att ha med sig under arbetets gång.

T2011_1138.tif
Servicekonceptet som visar informationen antingen som text, bilder eller animationer har utvecklats av Volvo Lastvagnar tillsammans med Volvo IT.

T2011_1139.tif
Bilder och animationen överbygger språkbarriärer vilket är en stor fördel för Volvo Lastvagnar med en serviceorganisation utspridd i 140 länder runt om i världen.

T2011_1140.tif
Med det nya konceptet använder Volvo Lastvagnar en teknik som egentligen är tänkt för konsumentmarknaden. Detta innebär att många servicetekniker redan har en förkunskap om hur tekniken fungerar.

T2011_1141.tif
Informations- och kompetenskraven på dagens servicetekniker ökar hela tiden, allt eftersom ny teknik utvecklas och fler lastbilsmodeller presenteras på marknaden.

T2011_1142.tif
”Smartphonen är ett användarvänligt verktyg som underlättar teknikernas arbete samtidigt som vi erbjuder våra kunder bättre support”, säger Bengt Persson, Senior Vice President Quality and Technical Support på Volvo Lastvagnar.

T2011_1143.tif
“Ingen servicetekniker kan ha kunskaper om varje enskild del av en lastbil. Om man är osäker på något kan man hitta informationen här. Detta är som vår bibel eller telefonbok”, säger servicetekniker Mattias Roos.

T2011_1144.tif
"Konsumentprodukter produceras i stora volymer vilket ger en betydligt lägre prisnivå än vad industriellt anpassade produkter kan ge”, säger Kerstin Hanson, projektledare på Volvo IT.

För ytterligare information, kontakta Jan Strandhede, Corporate Communications,
tel +46 31 323 37 15,
jan.strandhede@volvo.com

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 17 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 19 KB