AB Volvo utvärderar möjligheterna att sälja Volvo Aero

Som ett led i att ytterligare renodla Volvokoncernen mot tunga kommersiella fordon, har AB Volvo inlett en process som syftar till att sälja Volvo Aero.
aero_142x88.jpg

”En av förutsättningarna för att en affär skall bli av är att Volvo Aero genom en försäljning kan komma in i en struktur som ger bolaget ökade möjligheter att utvecklas ytterligare inom sin bransch”, säger Volvos koncernchef Olof Persson. ”En annan förutsättning är förstås att vi får rimligt betalt. Vi för i dagsläget diskussioner med ett antal potentiella köpare men det är ännu i ett tidigt skede och inga definitiva beslut är fattade.”

Volvo Aero är idag en ledande tillverkare av komponenter för flyg- och rymdmotorer vars produkter finns i mer än 90 procent av världens större civila flygplan.

Sedan Volvokoncernen inledde renodlingen mot kommersiella fordon mot slutet av 1990-talet, i samband med försäljningen av Volvo Personvagnar, har koncernen vuxit till en av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, industri- och marinmotorer och tunga dieselmotorer.

2011-11-21

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, tel 031 66 11 27 alt 0705 59 11 49Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 54 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 92 KB