AB Volvo utvärderar möjligheterna att sälja Volvo Aero

Som ett led i att ytterligare renodla Volvokoncernen mot tunga kommersiella fordon, har AB Volvo inlett en process som syftar till att sälja Volvo Aero.
aero_142x88.jpg

”En av förutsättningarna för att en affär skall bli av är att Volvo Aero genom en försäljning kan komma in i en struktur som ger bolaget ökade möjligheter att utvecklas ytterligare inom sin bransch”, säger Volvos koncernchef Olof Persson. ”En annan förutsättning är förstås att vi får rimligt betalt. Vi för i dagsläget diskussioner med ett antal potentiella köpare men det är ännu i ett tidigt skede och inga definitiva beslut är fattade.”

Volvo Aero är idag en ledande tillverkare av komponenter för flyg- och rymdmotorer vars produkter finns i mer än 90 procent av världens större civila flygplan.

Sedan Volvokoncernen inledde renodlingen mot kommersiella fordon mot slutet av 1990-talet, i samband med försäljningen av Volvo Personvagnar, har koncernen vuxit till en av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, industri- och marinmotorer och tunga dieselmotorer.

2011-11-21

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, tel 031 66 11 27 alt 0705 59 11 49