Större och starkare lastbilar. För miljöns skull?

Hur ska Europa klara de tuffa klimatmålen när transportbehovet ökar? Paradoxalt nog kan större och starkare lastbilar vara ett av svaren.
powerful_142x88.jpg

EU har bestämt sig för att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 20 procent mellan 2008 och 2030, och ännu mer på längre sikt. Samtidigt fortsätter transportbehovet att öka och framför allt är det den tunga godstrafiken som växer. Det är med andra ord ingen liten utmaning som väntar.

– För att lyckas krävs många olika åtgärder, som bättre logistik, effektivare motorer, bränslesnålare körning och nya bränslen. Men en av lösningarna kan också vara större och starkare lastbilar. Det säger Anders Ahlbäck, projektledare inom styrkeområdet Transport på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Mer gjort med mindre bränsle
Grundtanken är enkel: Med större och starkare lastbilar kan mer last fraktas med färre fordon, vilket minskar bränsleförbrukning och klimatpåverkan i förhållande till det transportarbete som utförs.

Faktum är att kraven på effektivare transporter i många decennier drivit utvecklingen i riktning mot allt starkare lastbilar. I mitten av 1970-talet ansågs 350 hk vara en hög effektnivå. Idag får man lägga till ytterligare 100 hk för att komma upp till genomsnittet för en lastbil i europeisk fjärrtrafik. För uppdrag på starkt kuperade vägar och i höglänta områden behövs riktigt hög prestanda för att snabbt transportera mat och andra färskvaror eller för att frakta tunga laster som vindkraftverk, timmer, malm eller maskiner. För den sortens krävande uppgifter finns lastbilar som Volvo FH16 med motoreffekter på upp till 750 hk.

Lägre klimatpåverkan
– Det anmärkningsvärda är att bränsleförbrukning och klimatpåverkan under samma tidsperiod i snitt minskat med runt 40 procent, medan utsläppen av kväveoxider och partiklar har minskat med över 90 procent, säger Hayder Wokil, produktchef på Volvo Lastvagnar.
 
Men det finns fortfarande mer att göra. På Volvo Lastvagnar jobbar man aktivt och kontinuerligt med att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från sina lastbilar. Och om fler länder i Europa beslutade sig för att följa Sveriges och Finlands exempel och tillåta fordonskombinationer på upp till 25,25 meter, skulle var tredje långtradare på de europeiska vägarna bli överflödig, åtminstone i teorin. I verkligheten handlar det nog snarare om att kunna möta det ökande transportbehovet utan att släppa ut mer koldioxid i atmosfären.

– Längre och starkare lastbilar är förstås inte den enda lösningen på transportsektorns klimatproblem, men ett av många bidrag. Vi på Volvo Lastvagnar ser det som vår uppgift att utveckla och göra lastbilstransporternas miljöpåverkan så liten som möjligt. Och utvecklingen hittills visar att minskad miljöpåverkan och effektivare transporter faktiskt går hand i hand, säger Hayder Wokil.
 

Så mycket starkare har lastbilarna blivit
• 1970-1975  330 hk
• 1975-1980 375 hk
• 1980-1985 400 hk
• 1985-1990 450-475 hk
• 1990-1995 500-525 hk
• 1996-2006 550-660 hk
• 2009-2011 700-750 hk

Bildlänk:
http://icp.llr.se/CumulusE_Z/VTC_ImageGallery/Login2.jsp?assets=T24-2112-97;T24-1762-96;T2009_1088;T2011_1224.tif

Länk till film:
http://www.youtube.com/VolvoTrucks#p/a/u/2/H88ibXGWqho

För ytterligare information, kontakta:
Merril Boman, Mediarelationer Sverige, tel +46 70 6017975    
e-mail
merril.boman@volvo.com

Veronica Nyblom, Mediarelationer Europa, tel +46 31 322 09 97    
e-mail
veronica.nyblom@volvo.com