Volvokoncernen ett av världens mest hållbara företag

Volvokoncernen kvalificerar sig återigen på Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). De 2 500 största företagen i världen bedöms utifrån deras strategi och resultat inom affärsetik, miljöhänsyn och sociala kriterier med fokus på deras förmåga att skapa långsiktigt värde. De 300 bäst rankade företagen hamnar utan inbördes ordning på DJSI World.
dow_jones_142x88.jpg
Dow Jones Sustainability Index har släppt sin nya rankning över världens främsta företag när det gäller hållbarhetsarbete. Den årliga granskningen baseras på en analys av företagens affärsetiska, miljömässiga och sociala prestation där områden som bolagsstyrning, riskhantering, varumärkesfrågor, klimatfrågor, leverantörs- och kundfrågor och arbetsmiljö bedöms. Särskilt gott betyg får Volvokoncernen för det sätt som företaget hanterar miljöfrågor, arbetsmiljö och bolagsstyrning på, men koncernen får också höga betyg för sitt arbete med att leva upp till koncernens uppförandekod och anti-korruptionspolicy.

”Hållbarhetsfrågor spänner över olika funktioner i koncernen och det vi idag ser resultatet av är ett långsiktigt arbete där vi har fokuserat på att integrera CSR (Corporate Social Responsibility) och hållbarhetsfrågor i vår strategi och vår dagliga verksamhet. Vårt resultat på DJSI World ser jag som ett kvitto på att vi arbetar med rätt saker”, säger Olof Persson, Volvos koncernchef.

Ett ökat antal fonder runt om i världen riktar sina investeringar mot verksamheter och företag med fokus på etik och hållbarhet.

”Långsiktiga investerare fokuserar i allt högre grad på att de bolag man investerar i driver ett strategiskt hållbarhetsarbete. Att kvalificera sig för DJSI World ses av ägare, investerare och övriga intressenter som en kvalitetsstämpel”, säger Christer Johansson, chef för Volvokoncernens Investor Relations.