Volvo Treasury AB tecknar en ny kreditfacilitet motsvarande 1,2 miljader Euro

Volvokoncernens dotterbolag Volvo Treasury har tecknat en ny kreditfacilitet motsvarande 1,2 miljarder euro, tillgängligt i olika valutor.

Den nya faciliteten ersätter den befintliga faciliteten på motsvarande 1,4 miljarder USD som tecknades i maj 2006. Den nya faciliteten har en löptid på fem år och används som ett generellt lånelöfte för företagets olika verksamheter.

Citi, DNB Market, Handelsbanken Capital Markets och HSBC Bank PLC koordinerade upplägget och syndikeringen av den nya kreditfaciliteten.

Upphandlingen av lånelöftet mottogs väl av marknaden och övertecknades kraftigt. Totalt deltog 21 banker, såväl nya som befintliga banker, vilket bidrog till en väl diversifierad finansiering.

2012-04-03

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Christer Johansson, tel 031-661334, christer.johansson@volvo.com.