Förändring i Volvokoncernens ledning och organisation i Asien

Pär Östberg, idag ansvarig för affärsområdet Truck Joint Ventures inom Volvokoncernen, har utsetts till vice vd för investmentbolaget Industrivärden med ansvar för investeringsverksamheten. I samband med att Pär Östberg slutar inom Volvokoncernen kommer Truck Joint Ventures organisatoriskt att gå in i Group Trucks Sales & Marketing and JVs APAC under ledning av Joachim Rosenberg. I samband med skiftet sker ett namnbyte från tidigare Group Trucks Sales & Marketing APAC till Group Trucks Sales & Marketing and JVs APAC.

Group Trucks Sales & Marketing and JVs APAC omfattar Asien och Stillahavsregionen. Organisationen har även det globala ansvaret för UD Trucks varumärke och produktstrategi. Joachim Rosenberg var i Volvokoncernens tidigare organisation ansvarig för dåvarande ATO, Asia Truck Operations.

Pär Östberg har under sina 22 år i Volvo bland annat arbetat som koncernens finanschef och som ansvarig för dåvarande affärsområdet Trucks Asia. Han har också varit finanschef för Renault Trucks och chef för Volvo Treasury i Singapore. Han tillträder sin nya tjänst den 1 oktober 2012.

”Jag har haft fantastiskt roliga år i Volvokoncernen med arbete i flera bolag och i olika delar av världen”, säger Pär Östberg.”Speciellt nöjd är jag med utvecklingen av lastbils- och bussverksamheten i Asien och de förutsättningar vi skapat där för framtida tillväxt.”

2012-08-27

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke,
031-66 12 32 alt. 0739-02 55 44.

LADDA NER

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 18 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 18 KB