Konvertering av A-aktier i AB Volvo slutförd

Den 13 december 2012 erhöll AB Volvo en begäran om konvertering av 110 048 945 A-aktier till B-aktier. Konverteringen är nu slutförd.

2012-12-14

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-66 12 32 alt. 0739-02 55 44.

 

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 11 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 121 KB