Årsstämma i AB Volvo

AB Volvos årsstämma äger rum onsdagen den 4 april 2012 kl 15.00 i Lisebergshallen, Göteborg.

Den som önskar delta i årsstämman måste dels vara upptagen som aktieägare i AB Volvos aktiebok per den 29 mars 2012, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till AB Volvo senast den 29 mars 2012. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske tidigast från och med den 29 februari 2012 per telefon 020-39 14 50 eller 08-402 90 76, eller per post till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, Box 7841, 103 98 Stockholm, eller på http://www.volvogroup.com/ alternativt http://www.volvokoncernen.se/.

Kallelsen till årsstämman kommer att utfärdas den 29 februari 2012 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida http://www.volvogroup.com/ alternativt http://www.volvokoncernen.se/. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten den 29 februari 2012.

Massmedier som önskar närvara vid årsstämman kan anmäla detta till Medierelationer, AB Volvo, på telefon 031-66 11 81.

Kallelsen till årsstämman bifogas i detta utskick.

Välkomna!
AB Volvo

2012-02-28