Årsstämma i AB Volvo

AB Volvos årsstämma äger rum onsdagen den 4 april 2012 kl 15.00 i Lisebergshallen, Göteborg.

Den som önskar delta i årsstämman måste dels vara upptagen som aktieägare i AB Volvos aktiebok per den 29 mars 2012, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till AB Volvo senast den 29 mars 2012. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske tidigast från och med den 29 februari 2012 per telefon 020-39 14 50 eller 08-402 90 76, eller per post till AB Volvo (publ), ”Årsstämman”, Box 7841, 103 98 Stockholm, eller på http://www.volvogroup.com/ alternativt http://www.volvokoncernen.se/.

Kallelsen till årsstämman kommer att utfärdas den 29 februari 2012 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida http://www.volvogroup.com/ alternativt http://www.volvokoncernen.se/. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten den 29 februari 2012.

Massmedier som önskar närvara vid årsstämman kan anmäla detta till Medierelationer, AB Volvo, på telefon 031-66 11 81.

Kallelsen till årsstämman bifogas i detta utskick.

Välkomna!
AB Volvo

2012-02-28

LADDA NER

Kallelse till Årsstämma 2012 Format PDF Size 177 KB
PDF (Swe) of press release Format PDF Size 56 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 197 KB