Renault Trucks Defense förvärvar franska Panhard

Renault Trucks Defense, som ingår i Volvokoncernens affärsområde Governmental sales, köper den franska fordonstillverkaren Panhard. Affären beräknas slutföras under det fjärde kvartalet 2012. För ett genomförande krävs godkännande av berörda myndigheter.
Panhard är ett privat företag med bakgrund inom personbilsindustrin. Företaget är specialiserat på tillverkning av lätta transportfordon anpassade för verksamheter inom försvaret. 2011 omsatte Panhard 81 miljoner euro, rörelseresultatet uppgick till 9,4 miljoner euro. Företaget har cirka 300 anställda.

Renault Trucks Defense ingår Volvokoncernens affärsområde Governmental sales. Verksamheten består i huvudsak av produktion och försäljning av fordon anpassade för verksamheter inom försvar, säkerhet och internationella projekt. Renault Trucks Defense har cirka 500 anställda, i huvudsak i Frankrike.

Affären förväntas inte ha någon betydande påverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.

2012-07-26

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, 031-66 12 32 alt. 0739-02 55 44.