AB Volvo förvärvar aktier i Deutz AG

AB Volvo har undertecknat ett avtal som ger bolaget möjligheten att öka sitt aktieinnehav i Deutz AG från 6,7 procent till drygt 25 procent genom förvärv av sammanlagt 22 117 693 aktier från Same Deutz-Fahr Group till ett pris av 5,88 euro per aktie. För att affären ska slutföras krävs att ett antal villkor uppfylls, bland annat godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Affären skulle innebära att AB Volvo blir den största ägaren i Deutz AG.
“Under många år har Deutz AG varit en viktig leverantör och partner”, säger Olof Persson, Volvos koncernchef. ”Att vi nu ökar vår ägarandel i bolaget är ett naturligt steg i ljuset av våra planer på ett ökat kommersiellt samarbete inom medeltunga motorer.”

Tidigare i år undertecknade AB Volvo och Deutz AG en icke bindande avsiktsförklaring med syftet att undersöka förutsättningarna för att förlänga bolagens långsiktiga samarbete genom en gemensam utveckling av nästa generation medeltunga motorer för industri- och anläggningsmaskinssegmentet. Avsiktsförklaringen syftar också till att undersöka möjligheterna för att etablera ett gemensamt samriskbolag i Kina för tillverkning av medeltunga motorer för industri- och anläggningsmaskinssegmentet.

Affären beräknas slutföras under det tredje kvartalet och förväntas inte ha någon betydande påverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning. Vid tidpunkten för förhandling fastlogs priset till 5,88 euro per aktie, vilket motsvarar aktiens snittkurs under den period av tre månader som föregick det datum då priset för aktien bestämdes, samt en premie på 12 procent.

AB Volvo äger idag 8 097 754 aktier i Deutz AG vilket motsvarar 6,7 procents ägarandel.

2012-06-13

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss,
031-66 11 27 alt 0705-59 11 49.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 53 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 55 KB