Volvokoncernen stärker utbudet av lastbilar drivna med naturgas på den nordamerikanska marknaden

Under varumärket Mack kommer utbudet av lastbilar drivna med naturgas att utökas med ytterligare två modeller under 2013, Mack Pinnacle och Mack Granite.
Utökningen innebär att Volvokoncernen under varumärket Mack kommer att kunna erbjuda nordamerikanska kunder lastbilar drivna med naturgas även i distributions- och anläggningssegmentet. Sedan tidigare säljs modellen Mack TerraPro till kunder inom avfallshantering. Samtliga modeller kommer att erbjudas med flytande naturgas (LNG) eller komprimerad naturgas (CNG).

Tidigare i år berättade Volvokoncernen att man även planerar att lansera en egenutvecklad 13-litersmotor för flytande naturgas (LNG) inom varumärket Volvo på den nordamerikanska marknaden 2014. Med de nya lösningarna drar Volvokoncernen nytta av den kunskap som byggts upp under många år vad gäller att utveckla alternativa drivlinor.

Samtidigt tas ytterligare steg i samarbetet med staden New York där det sedan ett par år pågår fälttester med hybridlastbilar för avfallshantering. Nu utökas fälttesterna med ytterligare fordon av modellen Mack TerraPro. Fordonen använder sig av Volvokoncernens egenutvecklade hybridteknologi som rönt stora framgångar främst på bussidan med kunder i bland annat Göteborg och London. Volvokoncernens parallellhybrid har minskat bränsleförbrukningen med upp till 37 procent jämfört med konventionella dieseldrivna bussar.

2012-06-14

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss,
031-66 11 27 alt 0705-59 11 49.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 54 KB