Volvo Lastvagnar första tillverkare i USA att uppnå dubbla energicertifieringar

Volvo Lastvagnars fabrik i New River Valley (NRV) är den första anläggning i USA som uppnår två höga energicertifieringar.

Fabriken i New River Valley är den största Volvo Lastvagnar-fabriken i världen och har blivit certifierad enligt ISO 50001 och SEP (Superior Energy Performance).

ISO 50001 är en internationell standard och SEP är ett certifieringsprogram i USA för utvecklingen av kontinuerliga förbättringar inom energieffektivitet. 

– Det är en ära att uppnå SEP- och ISO 50001-certifieringar. Samtidigt är det en direkt spegling av det miljöåtagande som präglar hela vår organisation, säger Lars Blomberg, vice president på Volvo Lastvagnar och general manager på NRV-fabriken. Dessa certifieringar kräver ett stort samarbete – det är hela fabrikens insats. Anställda på alla nivåer har varit aktivt engagerade genom hela energibesparingsprocessen.

NRV blev som första tillverkare i USA certifierade enligt ISO 50001 under den amerikanska standardiseringsorganisationen ANSI-ASQ ANAB:s pilotackreditering. Det är även den första SEP-certifierade fabriken som har använt ISO 50001 under den nya ANSI-ANAB-pilotackrediteringen. NRV-fabriken SEP-certifierades på platinanivå – den högsta möjliga – för energiförbättringar med mer än 15 procent under en treårsperiod.

Att uppnå ISO 50001- och SEP-standarderna innebär en milstolpe för NRV på vägen mot att bli en koldioxidneutral fabrik.

Tillsammans med 32 andra större företag deltar NRV i ett förbättringsprogram (DOE’s Better Buildings/Better Plants program). Åtagandet går bland annat ut på att inom en tioårsperiod minska energiintensiteten med 25 procent per enhet, och Volvo klarade programmets mål på ett år i stället för tio. Vissa lösningar som har hjälpt till att minska NRV:s energiförbrukning har varit tekniska, t.ex. automationssystem, uppvärmning med solenergi och infravärme, och många av idéerna har kommit från de anställda.

– Vi gratulerar alla anställda på NRV för allt de har bidragit med som har hjälpt oss att uppnå dessa framåtsträvande energicertifieringar, säger Ron Huibers, president på Volvo Lastvagnar, North American Sales & Marketing.

– NRV:s stora satsning på energibesparingar har även gett återverkningar hos våra kunder som har besökt fabriken. De vet att deras Volvolastbilar är bränsleeffektiva och de kan se hur omtanken om miljön är invävd i hela Volvokulturen och tillverkningsprocessen, säger Huibers.

Alla Volvolastbilar som säljs i Nordamerika har monterats i USA på NRV-fabriken. 
Sedan Volvo D11-, D13- och D16-motorerna introducerades med SCR-efterbehandling för att uppfylla de aktuella EPA-utsläppskraven, har Volvo Lastvagnar fortsatt utveckla bränsleeffektiva lösningar, med krav på utsläppsnivåer nära noll. Volvolastbilarna VN, VHD och VAH monteras i USA på fabriken i New River Valley i Dublin, Virginia, medan Volvomotorerna för Nordamerika monteras i Hagerstown i Maryland.

2012-03-09

För ytterligare information, kontakta:
Brandon Borgna, Volvo Trucks North America, tel +1 336-393-2143, e-post
brandon.borgna@volvo.com
Jenny Björsne, presskontakt Volvo Lastvagnar, tel +46 31 664523, e-post
jenny.bjorsne@volvo.com

Download