Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 409 A-aktier till sammanlagt 409 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.

Idag den 30 mars, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2.128.420.220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 663.489.974 A-aktier och 1.464.930.246 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 809.982.998,60 baserat på antalet registrerade aktier.

2012-03-30

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss,
031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 134 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 24 KB