AB Volvo publicerar CSR- och hållbarhetsrapport 2011

Hållbarhetsrapporten beskriver hur Volvokoncernen tar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för att bidra till hållbar utveckling. I rapporten redogörs för hur vi adresserar CSR- och hållbarhetsfrågor samt uppnådda resultat.
csr_2011_142x88.jpg

Rapporten är en viktig plattform för dialog med investerare, anställda, affärspartners och andra intressenter.

De viktigaste händelserna ur ett hållbarhetsperspektiv för Volvokoncernen under året:

• Volvokoncernen antog ny vision- att bli världsledande inom hållbara transportlösningar

• Volvokoncernen kvalificerade sig för topplaceringar på externa utvärderingar, exempelvis Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World)

• Volvokoncernen utvidgade sitt samarbete med Världsnaturfondens (WWF) genom ’Climate Savers Program

• Utökat kunderbjudande med fordon som kan drivas på förnyelsebara bränslen samt med hybridteknik.

Engelsk version av rapporten finns tillgänglig på: www.volvogroup.com/sustainabilityreport

Snabba fakta om Volvokoncernens CSR- och hållbarhetsrapport, på engelska http://news.volvogroup.com/2012/03/28/infographic-volvo-group-csr-and-sustainability-report-2011

2012-03-28

För ytterligare information, vänligen kontakta: Malin Ripa, AB Volvo, Public Affairs, tel 031-66 11 61 eller 0739-020160