Lastbilsleveranser april 2012

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i april till 18 497 fordon. Detta var en minskning med 4% jämfört med motsvarande period föregående år.