Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 915 A-aktier till sammanlagt 915 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.

Idag den 31 maj, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2.128.420.220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 663.478.059 A-aktier och 1.464.942.161 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 809.972.275,10 baserat på antalet registrerade aktier.

2012-05-31

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.