Volvokoncernen får central roll i svensk-kinesisk trafiksäkerhetsforskning

Vid en ceremoni i Beijing, Kina den 28 maj skrev regeringarna i Sverige och Kina under en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete inom trafiksäkerhetsområdet.
Det handlar om att ett svensk-kinesiskt forskningscentrum med säte i Beijing men med verksamhet både i Kina och Sverige och där Volvokoncernen finns med som partner.

”Vi är stolta över att ha blivit utvalda som partner i forskningscentrat”, säger Jan-Eric Sundgren, direktör på AB Volvo med ansvar för miljö- och samhällsfrågor. ”Det visar att vi ses som ledande inom fordons- och trafiksäkerhet”.

Volvokoncernens roll blir att bedriva forskning som handlar om orsaken till trafikolyckor och om förarbeteenden i Kina.

2012-05-28

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, 031-66 12 32 alt 073-902 55 44

Download