AB Volvo slutför försäljningen av Volvo Aero

AB Volvo har slutfört försäljningen av Volvo Aero till den brittiska verkstadskoncernen GKN för motsvarande 6,9 miljarder kronor på skuldfri basis. Affären slutfördes efter godkännande av berörda myndigheter.

Försäljningen väntas ge en positiv engångseffekt på rörelseresultatet motsvarande ca 300 miljoner kronor i segmentet ”Huvudkontorsfunktioner och övrigt” i det fjärde kvartalet, netto efter återlagda avskrivningar. Den finansiella nettoskulden förväntas minska med cirka 5 miljarder kronor i det fjärde kvartalet.

Som ett led i att ytterligare renodla Volvokoncernen mot kommersiella fordon, inledde AB Volvo i slutet av november förra året en process för att undersöka möjligheterna att hitta en ny ägare till Volvo Aero. Valet föll på den brittiska verkstadskoncernen GKN, underleverantörer till bland annat fordons- och flygindustrin. GKN är en global koncern med ca 45 000 anställda i mer än 30 länder. 

2012-10-01

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke
031-66 12 32 alt 0739-02 55 44.