Volvokoncernen rankas som ett av världens mest hållbara företag

Volvokoncernen kvalificerar sig återigen för Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). Särskilt gott betyg får Volvokoncernen för sin hantering av miljöfrågor.
dow_jones_142x88.jpg

Rankingen görs genom att de 2 500 största företagen i världen bedöms utifrån deras strategi och resultat inom affärsetik, miljöhänsyn och sociala kriterier med fokus på deras förmåga att skapa långsiktigt värde. De cirka 300 företag som hamnar högst, däribland Volvokoncernen, inkluderas i DJSI World.

Volvokoncernen får beröm för sitt sätt att adressera klimatfrågan, för arbetet med miljöfrågor på koncernens anläggningar samt för hur miljöfrågan integreras i produktutvecklingen. Gott betyg får Volvokoncenen också för sitt arbetsmiljöarbete, sin bolagsstyrning och för hur den efterlever sin uppförandekod och anti-korruptionspolicy.

”Det här är ett kvitto på vårt långsiktiga arbete med att integrera CSR- och hållbarhetsfrågor i vår strategi och vår dagliga verksamhet. Allt fler företag inser att det inte finns någon motsättning mellan att vara finansiellt framgångsrik samtidigt som man bidrar till samhällsutvecklingen”, säger Malin Ripa, Director CSR.

Dow Jones Sustainability Index rankar världens främsta företag när det gäller hållbarhetsarbete. Den årliga granskningen baseras på en analys av företagens affärsetiska, miljömässiga och sociala prestation där områden som bolagsstyrning, riskhantering, varumärkesfrågor, klimatfrågor, leverantörs- och kundfrågor och arbetsmiljö bedöms. Sammanställningen görs av SAM i Schweiz, och brukar ha stort inflytande över vilka investeringar som görs från fonder och investerare som använder kriterier baserade på etik och hållbarhet.

Dow Jones Sustainability Indexes >>

Download