Volvokoncernen avbryter produktion av Renaultlastbilar i Turkiet till förmån för produktion i Frankrike

Volvokoncernen och det turkiska företaget Karsan har enats om att säga upp avtalet om lokal montering av Renaultlastbilar för den turkiska marknaden. Avtalet kommer att sägas upp i slutet av 2013. Åtgärden kommer att ha en negativ inverkan på koncernens rörelseresultatet i det tredje kvartalet 2013 om cirka 95 miljoner kronor.

Uppsägningen görs i anslutning till lanseringen av Renault Trucks nya modellprogram. Volvokoncernen gör inga investeringar för att uppgradera monteringsutrustningen i Karsans anläggning i Bursa. Det nya modellprogrammet kommer istället att tillverkas i Frankrike. Detta kommer att ge positiva långsiktiga effekter i form av bättre kapcitetsutnyttjande i koncernens ordinarie monteringsfabriker och därmed bidra till förbättrad industriell konkurrenskraft för Volvokoncernen, i enlighet med koncernens strategiska mål.

Som stöd till den växande populationen av Renault- och Volvolastbilar i Turkiet har Volvokoncernen fler än 25 återförsäljare och verkstäder i landet samt en distributionscentral för eftermarknaden.

2013-08-20 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-66 12 32 alt 0739-02 55 44.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 155 KB