Effektivare godstransporter minskar utsläppen i staden

På tre år minskade utläppen från 400 distributionsfordon i Göteborg med 30 procent. Volvokoncernen vill nu sprida erfarenheterna till andra städer runt om i världen.
citysmart_142x88.jpg

– Med energieffektivare fordon, bränslen med lägre miljöpåverkan och smartare logistik kan man nå radikala förbättringar. Projektet är en del i Volvokoncernens arbete för att bli ledande inom hållbara transportlösningar säger Olof Persson, vd och koncernchef Volvo.

30 procent mindre utsläpp
I projektet Klimatsmart citydistribution, som avslutades våren 2013, har Volvokoncernen tillsammans med andra aktörer arbetat för att effektivisera distributionstransporterna i de centrala delarna av Göteborg. Under de tre år som projektet pågick minskade de klimatpåverkande utsläppen från de nära 400 fordon som ingick i studien med i snitt 30 procent, och i vissa fall upp emot 80 procent. Genom att ersätta konventionella, dieseldrivna distributionsfordon med sådana som drivs av förnybara bränslen, till exempel biodiesel, biogas och DME, eller fordon med hybridteknologi eller metandieselteknik, kunde utsläppen minska kraftigt.

– Men den svåraste utmaningen var varken att ta fram nya bränslen eller ny fordonsteknik, utan att effektivisera transporterna, berättar Lars Mårtensson, miljöchef på Volvo Lastvagnar.

Framgång kräver samordning
I Göteborgs innerstad finns runt 6 500 företag som alla har behov av dagliga godstransporter, och genom en bättre samordning och ett effektivare utnyttjande av befintliga fordon skulle både trängsel och utsläpp kunna minskas ytterligare.

– För att utnyttja den fulla potentialen räcker det inte att transportföretagen förbättrar sina logistiksystem, det krävs också att transportköparna i högre grad samordnar sina upphandlingar, och här finns fortfarande en hel del att göra.

Att öppna busskörfält även för distributionstrafik och att utföra en större andel av transporterna när trafiken är mindre intensiv är andra exempel på relativt enkla åtgärder som kan ge betydande miljövinster.

Runt om i världen är utmaningarna de samma. Befolkningen växer, liksom transportbehovet och därmed också miljöproblem som trängsel, buller, försämrad luftkvalitet och klimatpåverkan. Men utvecklingen går att vända, och tillsammans med andra aktörer arbetar Volvokoncernen med att utveckla och testa lösningar för morgondagens godstrafik både på landsväg och inne i stadskärnorna.

– Vi vill vara med och utveckla morgondagens städer och söker aktivt partnerskap där vi kan bidra med vårt kunnande och våra erfarenheter. Vägen framåt går via fördjupat samarbete mellan olika aktörer och här har vi definitivt en roll att spela, både lokalt och globalt, säger Lars Mårtensson.

Fakta om projektet Klimatsmart citydistribution

  • Deltagare var GMV (Chalmers/Göteborgs Universitet), FordonsGas,  Posten Logistik, Preem, Renova, DB Schenker, Trafikverket, Volvo Lastvagnar, Business Region Göteborg, DHL, Fraktkedjan Väst och Göteborgs Lastbilscentral
  • Projektet medfinansierades av Västra Götalandsregionen
  • Mer information finns på projektets webbplats www.klimatsmartcitydistribution.se

 

2013-08-27

För ytterligare information, kontakta: 

Lars Mårtensson, Miljöchef Volvo Lastvagnar 031-3226527
Karin Wik, Presskontakt AB Volvo, 0735 531020