×

Halvårsredovisning för Volvo Treasury AB (publ)

Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin halvårsrapport för 2013.

Halvårsrapporten och koncernrapporten finns tillgängliga på Volvokoncernens webbplats.

Volvo Treasury AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2013, kl 14:11.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031- 323 72 29.