×

Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 2 000 000 A-aktier till sammanlagt 2 000 000 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.

Idag den 30 augusti, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 531 410 102 A-aktier och 1 597 010 118 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 691 111 113,80 baserat på antalet registrerade aktier.

2013-08-30

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, 031-323 72 29 alt. 0765-53 72 29.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.