Rapportdatum för AB Volvo 2014

2014 års datum för Volvokoncernens kvartalsrapporter och lastbilsleveranser.

Kvartalsrapporter
Q4-2013: 6 februari (ändrat)
Q1-2014: 25 april
Q2-2014: 18 juli (ändrat)
Q3-2014: 24 oktober

Lastbilsleveranser
20 februari
20 mars
25 april
21 maj
18 juni
18 juli
21 augusti
18 september
24 oktober
19 november
18 december

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, Volvokoncernen, tel 0765 53 10 20

Download

PDF(ENG) of press release Format PDF Size 246 KB
PDF (SWE) of pressrelease Format PDF Size 93 KB