Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 2 500 000 A-aktier till sammanlagt 2 500 000 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
Idag den 30 december, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 519 298 953 A-aktier och 1 609 121 267 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 680 211 079,70 baserat på antalet registrerade aktier.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, 0765-53 10 20.

Download

PDF(Swe) of press release Format PDF Size 23 KB
PDF(Eng) of pressrelease Format PDF Size 156 KB