Konsolidering av Volvokoncernens verksamhet i Japan

Volvokoncernen har beslutat att genomföra ett program i Japan som syftar till att förbättra den totala effektiviteten.

I maj 2013 kommer anläggningen för remanufacturing i Ota att stängas och verksamheten flyttas till Ageo, Volvokoncernens huvudort i Japan. Programmet innebär även sanering av mark, rivning av gamla byggnader samt flytt eller avveckling av föråldrad produktionsutrustning. Totalt belastas segmentet ”lastbilar” i det fjärde kvartalet 2012 med kostnader motsvarande SEK 280 M.

2013-01-11

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke
031-66 12 32 alt 0739-02 55 44.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 42 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 121 KB