Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 340 325 A-aktier till sammanlagt 340 325 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.

Idag den 28 juni, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 534 800 102 A-aktier och 1 593 620 118 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 694 162 113,80 baserat på antalet registrerade aktier.

2013-06-28

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, 031-323 72 29 alt. 0765-53 72 29.