AB Volvo publicerar hållbarhetsrapport 2012

Hållbarhetsrapporten beskriver hur Volvokoncernen tar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för att bidra till hållbar utveckling.

Rapporten är en viktig plattform för dialog med investerare, anställda, affärspartners och andra intressenter.

Några viktiga händelser ur hållbarhetsrapporten för 2012:

  • Volvokoncernen reviderade sin CSR- och hållbarhetsstrategi
  • Volvokoncernen uppdaterade sin Code of Conduct
  • Volvokoncernen rankas som ett av världens mest hållbara företag genom att återigen hamna på den externa utvärderingen Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World)
  • Volvokoncernen utvidgade sitt samarbete med WWF inom ramen för Climate Savers Program
  • Volvokoncernen reviderade sin position inom alternativa bränslen och utökade sin forskning inom plug-in hybridfordon.

Rapporten finns tillgänglig på engelska på www.volvogroup.com/sustainabilityreport.

En infographic om Volvokoncernens hållbarhetsarbete finns också tillgänglig, på engelska.

2013-03-27

För ytterligare information, vänligen kontakta: Malin Ripa, AB Volvo, Public Affairs,
tel 03166 1161 eller 0739 020 160.